Duurzaam Nieuwegein

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) gaat over meer dan natuur en milieu alleen. Het is hard op weg om uit te groeien tot een compleet Centrum voor Duurzaamheid & Erfgoed. We streven ernaar de betrokkenheid van mensen bij hun directe omgeving te vergroten. Dat begint al heel vroeg in een mensenleven: al voor jonge kinderen is het contact met dieren en de natuur een ervaring die hen het hele leven bijblijft. Het maakt dat zij zich bewust worden van hun plek in de maatschappij. Door kinderen en volwassenen in aanraking te brengen met buiten, gaan ze verstandiger om met hun leefomgeving. Het Natuurkwartier speelt een belangrijke rol in de bewustwording van duurzaamheid.

Het MEC vertaalt het beleid van de Millenniumgemeente Nieuwegein naar concrete materialen en activiteiten voor het publiek. Hier ontdek je hoe je zelf een rol speelt in je directe omgeving en hoe je aan een gezonde leefomgeving kunt bijdragen. Vrijwilligers vinden een zinvolle invulling voor hun vrije tijd. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen terecht op de kinderboerderij om met plezier en in samenwerking met anderen aan het werk te zijn. Ook op het vlak van gezondheid en sociale ontwikkeling willen wij het begrip duurzaamheid invulling geven. Inwoners, bedrijven en ondernemers met hart voor natuur, erfgoed en duurzaamheid kunnen zich opwerpen als ambassadeur van onze werkzaamheden door deze met expertise of financiële middelen te ondersteunen.

Pagina opties

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Onderdelen van het Natuurkwartier