BuitenWijs

waterdiertjes zoekenDe gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein en IJsselstein werken samen op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME). Hiervoor hebben de vier gemeenten menskracht en budget beschikbaar gesteld. BuitenWijs is het nieuwe samenwerkingsverband dat binnen vier jaar een nieuw NME- aanbod voor alle scholen van de vier gemeenten heeft gerealiseerd. BuitenWijs streeft ernaar dat uw leerlingen meer kennis maken met hun eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen graag naar buiten gaan, maar zich deze ervaringen ook op latere leeftijd nog herinneren. Als volwassenen leveren zij dan een positieve bijdrage aan hun eigen leefomgeving.

BuitenWijzer

De BuitenWijzer is de NME catalogus van BuitenWijs. In deze BuitenWijzer staat het volledige NME aanbod, ook wel het basispakket  genoemd. Het is een gevarieerd en kwalitatief goed pakket aan NME lessen met voor elke leerkracht wat wils, voor elke groep en bouw, binnen of buiten, met levende dieren en materialen, met weinig of veel lestijd, toegespitst naar doelgroep en steeds uitdagend. Met dit basispakket kunnen scholen zelfs hun eigen schoolmethode maken.
Daarbij heeft Eduniek/CED-groep de PLUS handleidingen en THEMA handleidingen gemaakt. De PLUS-handleiding is een analyse van de BuitenWijs handleiding. Hiermee kan een leerkracht gedifferentieerd lesgeven door te focussen op Meervoudige Intelligentie, Coöperatieve werkvormen, taal, ICT, samenhang en burgerschap. Met de THEMA-handleiding kan de leerkracht met de materialen van de leskist meer thematisch werken. Eduniek/CED-groep heeft dit kunnen ontwikkelen voor BuitenWijs dank zij een arrangement van Agentschap NL.

Contact

Vanaf het schooljaar 2013-2014 worden bijna alle NME activiteiten door BuitenWijs verzorgd: de leskisten, de natuur in de klasproducten en de buitenlessen. Voor vragen over de BuitenWijs producten kunnen scholen contact opnemen via (030)603 46 72 of mail naar buitenwijs@nieuwegein.nl, vraag dan naar Ester van Winden of Kees van Wegen. Daarnaast verzorgt elke gemeente zelf nog een klein aantal gemeente specifieke activiteiten. Dit is terug te vinden in de BuitenWijzer.

Downloads

Pagina opties

Kruimelpad

Op hierarchische volgorde, het laatste element is de huidige pagina

Onderdelen van het Natuurkwartier