Fietsenstalling

Het Natuurkwartier is voetgangersgebied.
Fijn als je met de fiets komt.
Fietsen mogen alleen via de hoofdingang naar de fietsenstalling fietsen tussen de molen en de kinderboerderij. Bij de overige toegangen parkeer je je fiets buiten de hekken bij de daar aanwezige stallingen en ga je lopend het Natuurkwartier in.