Poldermolen wordt weer maalvaardig

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een plan om de Poldermolen Oudegein weer te laten malen. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming. Resultaat is een plan waarin de molen bijdraagt tot een verbeterde doorstroming in Park Oudegein.

In eerste instantie betreft het ongeveer 60 hectare in het noorden van het park. Het gemaal dat nu achter het Huis Oudegein staat, verhuist naar een plek aan de Doorslag naast de molen.

Het streven is om werkzaamheden na de zomer van 2020 te starten en eind datzelfde jaar af te ronden.