MaS stage

Op de kinderboerderij zijn geen MaS stage plaatsen beschikbaar voor VO leerlingen.