Inloopavond in MEC 16 oktober 2018

In gesprek met de omgeving tijdens inloopbijeenkomst Natuurkwartier: en nieuwe fase

Datum: donderdag 18 oktober 2018

Dinsdag 16 oktober is in het Milieu Educatie Centrum in het Natuurkwartier een inloopbijeenkomst georganiseerd om de omgeving te informeren over de denkrichtingen voor doorontwikkeling van het Natuurkwartier.

Aanleiding


Het Natuurkwartier is een belangrijke groene en duurzame waarde binnen Nieuwegein. Het biedt bezoekers en maatschappelijke organisaties een plek om in samenhang activiteiten te ontplooien. Om de continuïteit van het Natuurkwartier te kunnen waarborgen is naast een samenhangend en aantrekkelijk activiteitenaanbod ook een aantrekkelijke verblijfsfunctie nodig.

Terugblik


Tijdens de verkenningsfase in 2015 heeft een grote en brede groep mensen hun ideeën aangedragen voor de ontwikkeling van het Natuurkwartier. Hieronder bevinden zich onder meer: participerende groepen binnen het MEC (Milieu Educatie Centrum), de partners binnen het Natuurkwartier, medewerkers binnen het Natuurkwartier, inwoners (tijdens het lentefeest, via een inwonersenquête en een speciale bewonersavond), organisaties Groen doet Goed, bewonersorganisaties, zorgorganisaties in het kader van Groen Verbindt, ondernemers en inspirerende en ervaren mensen uit den lande. De afgelopen periode is benut om de ideeën te concretiseren richting toekomst.

Vertaling

 

Zoveel mogelijk van de ideeën zijn meegenomen in het voorstel maar niet alles kan. Ook zijn niet alle ideeën letterlijk overgenomen, maar deze zijn in eerste instantie doorvertaald naar de (kern)waarden die Natuurkwartier zo bijzonder maakt. Op basis van deze waarden zijn de ideeën geconcretiseerd naar drie denkmodellen. Het doel van het voorstel is om meer mensen gebruik te laten maken van het Natuurkwartier, het laagdrempelig karakter te behouden, de educatieve waarde te verhogen en om de verblijfsduur per bezoek te verlengen. Hierbij vormen de kernwaarden het uitgangpunt zodat alle ontwikkelingen blijven passen binnen het huidige groene karakter van dit unieke en recreatiegebied.

Natuurkwartier


Aan de rand van Stadspark Oudegein ligt het Natuurkwartier Nieuwegein. Op dit gebied, ter grootte van 6 hectare vind je onder andere kinderboerderij IJsselstee, het Milieu Educatie Centrum, museum Warsenhoeck, een natuurspeeltuin, de poldermolen en een Proevtuin. De gemeente wil samen met partners dit unieke gebied naar een nieuwe fase brengen, zodat meer mensen in Nieuwegein en zeker ook daarbuiten hier kunnen recreëren, leren en werken. Organisaties die interesse hebben om samen te werken, kunnen contact opnemen met Sabine Megens van de gemeente. Het verslag en de presentatie van deze avond staan vanaf  23 oktober a.s. gepubliceerd op  www.ikbennieuwegein.nl 

Inloopavond MEC op 16 oktober 2018