MEC gebouw anno juli 2019

Grote meerderheid raad is akkoord gegaan met nieuwbouw Natuurkwartier

Datum: donderdag 18 juli 2019

Afgelopen donderdag is een grote meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het Natuurkwartier. Jaarlijks genieten ruim 100.000 mensen van allerlei activiteiten in het Natuurkwartier in park Oudegein. Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in deze behoefte is het noodzakelijk het huidige Milieu Educatie Centrum (MEC) te vervangen door een nieuw, energiezuinig multifunctioneel gebouw. Ook het onderkomen van de geiten moet vervangen worden. De komende maanden richten wij ons op het opstellen van een intentieverklaring waarin de toekomstige partijen aangeven samen te werken aan een aantrekkelijke en duurzame inrichting en gebruik van het gebied. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk maatschappelijk ondernemerschap door mensen in te zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mec gebouw anno juli 2019