afbeelding bloeiend nieuwegein

Bloeiend Nieuwegein van start

Datum:

Op 6 mei was de eerste aanleg 'Bloeiend Nieuwegein' nabij de Prinses Margrietschool Zuid een feit!

Het project 'Bloeiend Nieuwegein - maak plaats voor wilde bloemen' is een bewonersinitiatief van Josien van Harten. Doel een positieve bijdrage aan verhoging van de biodiversiteit en kinderen in verbinding met natuur te brengen. Deze aanleg is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Groen aan de buurt en een bijdrage van wijknetwerk Bateau-Zuid. Dit alles met inzet van Herman Westland en Piet van Heck van Openbaar Domein gerealiseerd.

Bloeiend Nieuwegein is een Groen doet Goedproject vanuit MEC Natuurkwartier. Een samenwerking van de gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht (subsidie) educatief mogelijk maakt dat kinderen meer naar buiten kunnen en in contact met de natuur komen. Een eerste stap van Groen doet Goed naar de wijk!

Vanwege de sociale beperkingen omtrent het coronavirus kunnen de kinderen op dit moment van de Prinses Margrietschool Zuid niet ter plekke mee zaaien, maar hun wacht nog een leuke Doekaart 'Bloemen voor de Bijen' voor thuis.

Meer informatie kunnen jullie terugvinden op www.bloeiendnieuwegein.nl