Tijdelijke sluiting Geinoord i.v.m. werkzaamheden

Vanaf 9 november 2020 geldt er een omleiding voor het Natuurkwartier en duurt naar verwachting 6 weken. In het kader van bescherming van de bestaande weg en het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden aan de waterhuishouding wordt de toegangsweg Geinoord afgesloten.

De omleiding wordt vanaf het kruispunt Parkhout/Geinoord met borden aangegeven; voetgangers en fietsverkeer worden door Park Oudegein omgeleid naar de tijdelijke ingangen van het Natuurkwartier (inclusief Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein), Kinderboerderij IJsselstee en Museum Warsenhoeck. Autoverkeer met een duidelijke en noodzakelijke bestemming voor het Milieu Educatie Centrum of Poldermolen Oudegein kunnen incidenteel over de toegangsweg Geinoord.

Bekijk hieronder de omleiding