Poldermolen centraal in bijzondere samenwerking

De waterhuishouding in park Oudegein in Nieuwegein is helemaal aangepast. Een nieuw gemaal voorkomt dat er in de toekomst wateroverlast ontstaat in het park, natuurvriendelijk ingerichte watergangen zorgen voor een betere waterkwaliteit. En de historische poldermolen Oudegein pompt na bijna 20 jaar weer het water door het park en helpt mee om de waterkwaltiet te verbeteren. Vrijdag 24 september zijn de werkzaamheden feestelijk opgeleverd.

Samenwerken loont

Het project is tot stand gekomen dankzij een bijzondere samenwerking van de gemeente Nieuwegein, Utrechts Landschap, stichting poldermolen Oudegein en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De vrijwillige molenaars en het Utrechts Landschap hadden een langgekoesterde wens om de molen weer aan te sluiten op het water. Iets wat sinds de verplaatsing van de molen in 2003 niet meer het geval was. De gemeente Nieuwgein wilde graag de waterkwaliteit in het park verbeteren. En het waterschap moest een gemaal verplaatsen om ervoor te zorgen dat de gebruikers van het park onder alle omstandigheden konden rekenen op droge voeten. Door het nieuwe gemaal te bouwen naast de historische molen, ontstond de bijzondere verbinding tussen toekomstbestendig waterbeheer en een historische molen.

Tijdens de oplevering vrijdagochtend waren alle aanwezigen het er over eens: zonder de inzet van alle partijen en de vasthoudendheid van de vele vrijwilligers van de stichting, was het project niet gerealiseerd. De waterhuishouding in park Oudegein is klaar voor de toekomst, met een prominente rol voor de historische poldermolen.

Levende getuige van het verleden

Voor de toekomst wil Stichting Poldermolen Oudegein de molen als levende getuige van het verleden laten fungeren, en tot in lengte van jaren zal functioneren. Maar daarnaast wil de stichting vooral vertellen over het belang van de polder voor westelijk Nederland en de rol van de poldermolen (en tegenwoordig het gemaal) daarin. ‘En we doen dat met Leven van de wind, een educatieve documentaire over het waarom van de poldermolen’ aldus Leny Smit.

Bekijk hier de een trailer te zien van educatieve documentaire 'Leven van de wind'.