Verslag informatiebijeenkomst nieuwbouw

Datum:

Op 19 januari 2022 organiseerde het team van het Milieu Educatie Centrum een online informatiebijeenkomst voor de aanstaande nieuwbouw van het Milieu Educatie Centrum (MEC).

In de bijeenkomst werd het uitgewerkte ontwerp gepresenteerd van het nieuwe onderkomen van het MEC en partners. Zo kwamen de architecten, projectleider en wethouder aan het woord over de ontwikkeling, de veranderingen en de inpassing van de nieuwbouw in het Natuurkwartier. Ook was er vanzelfsprekend ruimte voor reacties en vragen op de voorgenomen plannen.

In het geval dat u informatiebijeenkomst heeft gemist of nog wilt terugblikken dan kunt u de presentatie en het verslag van de informatiebijeenkomst hieronder bekijken.

Presentatie infobijeenkomst | Verslag infobijeenkomst | Presentatie architect

Totstandkoming nieuwbouw
Jaarlijks genieten ruim 100.000 mensen van allerlei activiteiten in het Natuurkwartier in park Oudegein. Om ook in de toekomst te kunnen voorzien in deze behoefte, heeft de gemeenteraad in 2019 besloten het huidige Milieu Educatie Centrum te vervangen door een nieuw, energiezuinig multifunctioneel gebouw. Hierdoor kunnen ook nieuwe aantrekkelijke functies worden toegevoegd. Denk daarbij aan kleinschalige horeca gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast komt er een kennis- en ontwikkelcentrum voor groene verblijfsrecreatie en zal de buitenschoolse opvang een vaste plek krijgen. Hiermee wordt in het nieuwe centrum een gevarieerd en aantrekkelijker programma gecreĆ«erd voor heel Nieuwegein..

Na het besluit van de gemeenteraad zijn we hard aan de slag gegaan. Het afgelopen jaar is er door de huidige en toekomstige gebruikers gewerkt aan de ruimtelijke en technische voorwaarden van het gebouw. Met deze voorwaarden is na een openbare aanbesteding een architect geselecteerd: Slangen + Koenis uit IJsselstein. Een aantal ontwerprondes verder ligt er nu een uitgewerkt ontwerp, waarin duurzaamheid en circulariteit belangrijke pijlers zijn.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding van de presentie of de aanstaande nieuwbouw? Mail deze naar natuurkwartier@nieuwegein.nl en we proberen deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden.