Voornemen tot aangaan huurovereenkomst MEC

De gemeente Nieuwegein (‘de gemeente’) heeft het voornemen om tenminste drie weken na de datum van publicatie van dit bericht, een huurovereenkomst te sluiten met betrekking tot kantoorruimte binnen het Milieu Educatief Centrum gelegen op het Natuurkwartier te Nieuwegein, hierna: ‘het MEC’. Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde huurder de enige serieuze gegadigden die in aanmerking komt voor deze verhuur.

De gemeente is voornemens een huurovereenkomst te sluiten met de beoogde huurder ‘Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur’. Het betreft de verhuur van een open kantoorruimte, een tweetal werkruimtes, een vergaderruimte en een archief. De Groene Koepel is een kwaliteits-, kennis & ontwikkelcentrum voor groene verblijfsrecreatie. De stichting zet zich in voor de bevordering van milieubewust gedrag door middel van educatie, voorlichting en informatieverstrekking. De Groene Koepel is daarmee een noodzakelijke aanwezige voor het behalen van de doelstellingen binnen het MEC.

Daarnaast geldt dat de gemeente wenst de ruimtes uitsluitend te verhuren aan partijen die (onder meer):

Naar het oordeel van de gemeente is de beoogde huurder op grond van de voorgaande objectieve, redelijke en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor de hiervoor vermelde wijze van verhuur van de ruimtes.