Ruimte te huur voor buitenschoolse opvang in nieuw Milieu Educatie Centrum

De gemeente Nieuwegein (‘de gemeente’) is voornemens om ruimte te verhuren aan een buitenschoolse opvang binnen het nieuw te bouwen Milieu Educatie Centrum in Nieuwegein.

Objectinformatie

 1. Pand: Milieu Educatie Centrum, Geinoord 9, 3432 PE Nieuwegein.
 2. Ruimte: circa 144 m2 op de begane grond; multifunctionele publieksruimte. De ruimte kan gebruikt worden van maandag tot en met vrijdag van 13.30 uur tot 18.30 uur en tijdens studiedagen en vakantiedagen in overleg met andere gebruikers van 08.00 uur tot 18.30 uur.
 3. Huurperiode: november 2023 tot en met oktober 2028 (startdatum is afhankelijk van de oplevering van de ruimte).
 4. Verlenging: mogelijk met 5 jaar en daarna jaarlijks.
 5. BTW: BSO is vrijgesteld van BTW.
 6. Huurprijs: € 208,38 per m2 bvo per jaar (50% in verband met deelgebruik).
 7. Servicekosten: € 40,97 per m2 bvo per jaar (50% in verband met deelgebruik)
  De volgende zaken en diensten worden onder andere verzorgd:
  • Levering energieneutraal gebouw.
  • Onderhoud van het gebouw.
  • Uitvoeren van schoonmaak (3x per week op maandag, woensdag en vrijdag).
  • Glasbewassing buitenzijde (2x per jaar).
 8. De kosten voor water zijn geraamd op € 100,00 per jaar en zullen jaarlijks achteraf op basis van het daadwerkelijk gebruik in rekening worden gebracht.

Selectiecriteria

 1. De huurder dient een organisatie te zijn die buitenschoolse opvang organiseert, vormgegeven binnen de doelstellingen van het Milieu Educatief Centrum. Dit betekent dat aandacht dient te worden gegeven aan thema’s als natuureducatie en duurzaamheid. Dit is een knock-out criterium.
 2. De huurder dient een beleid/activiteitenplan te overhandigen waaruit blijkt dat aandacht wordt gegeven aan de bovengenoemde thema’s. Dit is een knock-out criterium.
 3. De huurder dient een organisatie te zijn die gericht is op samenwerken met andere partijen in het Natuurkwartier en ook samen met deze partijen activiteiten organiseert om bezoekers te trekken naar het gebied.

Selectieprocedure en tijdsplanning

 1. De te verhuren ruimte wordt vanaf heden op de website van de gemeente aangeboden.
 2. Geïnteresseerde kandidaat-huurders dienen hun interesse kenbaar te maken vóór 15 november 2022 door middel van het inzenden van de in de selectiecriteria genoemde stukken aan s.megens@nieuwegein.nl.
 3. Aan de hand van de genoemde selectiecriteria en de aangeleverde documenten wordt de meest geschikte kandidaat-huurder geselecteerd.
 4. Kandidaat-huurder krijgt een huurovereenkomst aangeboden met als startdatum van de huurperiode uiterlijk 1 november 2023 (dit is onder voorbehoud van de oplevering van de ruimte).