Werkzaamheden waterhuishouding

Datum:

Op 22 september 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor het verbeteren van de waterhuishouding in Park Oudegein; deze zullen voornamelijk in het Natuurkwartier plaatsvinden en duren in totaal ongeveer vier maanden.

De werkzaamheden geven in de huidige planning vanaf 9 november tot medio december (naar verwachting week 51) vooral overlast voor bezoekers van het Natuurkwartier, Kinderboerderij IJsselstee, Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein.

Waarvoor is het nodig?

De wijzigingen in de waterhuishouding helpen de komende jaren wateroverlast bij extreme buien te voorkomen en verbeteren de waterkwaliteit in het park. Bovendien voert het waterschap langs de Doorslag, onderdeel van de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA), in tijden van extreme droogte extra zoetwater aan naar het westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan.

Wat gaat er gebeuren?

De waterhuishouding in Park Oudegein wordt aan de kant van het Natuurkwartier verbeterd. 
Met de werkzaamheden worden bestaande watergangen verbreed en uitgediept, nieuwe stuwen, damwanden en duikers geplaatst om vervolgens aan de zijde van de Doorslag een molenvijver aan te leggen, een nieuw gemaal te bouwen en uiteindelijk de molen aan te sluiten op het watersysteem. In dit project werken gemeente Nieuwegein, Utrechts Landschap en Hoogheemraadschap De StichtseRijnlanden samen.

Waar

Vanaf 22 september werkt de aannemer van achteruit het Natuurkwartier in een lijn richting de Doorslag; dit is om verkeershinder en andere overlast tot het minimum te beperken.

Bereikbaarheid en gevolgen voor het verkeer

 1. De toegangsweg Geinoord wordt vanaf 9 november afgesloten voor wandel- en fietsverkeer. Kinderboerderij IJsselstee, Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein blijven met een tijdelijke brug en met een omleiding bereikbaar

 2. Voetgangers en fietsers worden vanaf Parkhout/Geinoord –door Park Oudegein- omgeleid naar de andere (en tijdelijke) ingangen van het Natuurkwartier (incl. Milieu Educatie Centrum en Poldermolen Oudegein) en Kinderboerderij IJsselstee. Deze ingangen liggen allen aan het fietspad door Park Oudegein.

 3. Voor Kinderboerderij IJsselstee wordt de ingang verplaatst naar het fietspad door Park Oudegein om in tijden van corona het maximumaantal van 75 personen te kunnen handhaven.
   
 4. De toegangsweg Geinoord is vanaf 9 november uitsluitend bedoelt autoverkeer; enkel bestemmingsverkeer is toegestaan en rijdt (op eigen risico) over rijplaten richting het Natuurkwartier. Bezoekers parkeren auto op de parkeerplaats naast Jack’s Grillhouse: navigeer naar Parkhout 2.
   
 5. Vanaf 9 november worden ten hoogte van de ingang van Kinderboerderij IJsselstee extra fietsrekken geplaatst en voetgangers kunnen via een tijdelijke brug bij de natuurspeeltuin richting Milieu Educatie Centrum en Poldermolen
   
 6. Vanaf 9 november tot medio december (naar verwachting week 51) is er geen rechtstreekse verbindingsroute van Milieu Educatie Centrum en Poldermolen naar Kinderboerderij IJsselstee.

De bovengenoemde data zijn onder voorbehoud. Als de planning wijzigt passen we dit aan en kunt u actuele data terugvinden op www.natuurkwartier.nl/doorontwikkeling.

Hinder werkzaamheden

Alle werkzaamheden geven enige geluids- en verkeershinder in het gebied en wellicht voor omwonenden aan de overzijde van de Doorslag. Werkzaamheden die veel geluid maken (zoals slaan van damwanden) gebeuren incidenteel.