Exposities

In Museum Warsenhoeck worden door de Historische Kring Nieuwegein exposities en tentoonstellingen samengesteld over cultuurhistorische erfgoed in en om Nieuwegein. Deze exposities zijn te bezichtigen gedurende de openingstijden van het museum op woensdag, zaterdag en zondag. In de periode van 1 maart t/m 31 oktober  van 14.00 - 17.00 uur. In de periode van 1 november tot 1 maart geopend op van 14.00 - 16.00 uur. 

Van 10 november 2019 tot 22 januari 2020 is in Museum Warsenhoeck een kunstexpositie te zien die de titel “Generaties” heeft meegekregen.

Moeder Antonie Eikemans en dochter Nina van Geffen laten hun werk zien dat bestaat uit verschillende keramische vormen. De opening van de expositie wordt gehouden op zondag 10 november om 15:00 uur.

Antonie Eikemans over haar werk: ‘Ik ben niet eenvoudig ergens onder te brengen, ik maak als het ware ruimtelijk werk. Dat kan alles zijn, ik beperk me niet tot een soort materiaal of werkwijze. Het werk komt voort uit mijn dagelijks leven, het is de letterlijke vertaling van mijn leven. Zoals men vroeger het expressionisme had, kun je mijn werk nu misschien rangschikken onder het nieuwe levens expressionisme. Mijn werk is een vertaling van mijn dromen. Het gaat erom hoe die dromen zich verhouden tot de dagelijkse realiteit met een knipoog naar?

Al eeuwen bestaan er sprookjes en verhalen die de fantasie doen prikkelen. Zo worden ook mijn dromen gevuld met sprookjes en ik maak er een beeld van, zodat iedereen verder kan dromen. Het enige wat ik wil is een imaginaire wereld bouwen waarin ik me veilig voel.’ Nina van Geffen over haar werk: ‘De werken die ik in museum Warsenhoeck laat zien, vertegenwoordigen tezamen verschillende fases binnen mijn zoektocht naar het loskomen. Loskomen van conformisme, verwachtingen, patronen en stigma’s waar ik dacht aan te moeten voldoen in mijn volwassen worden. Ongemerkt is hierdoor mijn eigenheid naar de achtergrond verdwenen, mijn speelsheid, koppigheid, nieuwsgierigheid en enthousiasme. Deze en andere eigenschappen uit mijn kinderjaren beginnen langzaam terug te komen in volwassen vorm. Door letterlijk handen, voeten, vleugels of vormen te geven aan gevoelens transformeer ik langzaam in de richting waarin ik mezelf herontdek.’

Het Museum Warsenhoeck is geopend op:

DagTijd
Woensdag14.00-17.00 uur
Zaterdag14.00-17.00 uur
Zondag14.00-17.00 uur