Lezingen

Lezingen worden onregelmatig georganiseerd door partners en/of participerende groepen in het Natuurkwartier. Momenteel staan er geen lezingen geplant. Geplande lezingen staan ook in onze agenda.