Intentieverklaring nieuwbouw getekend

17 juli 2020

16 juli 2020 ondertekenden De Groene Koepel, te gast in de natuurBSO Wijs! en de gemeente Nieuwegein de intentieverklaring die de toekomstige huur en gebruik van het nog te vernieuwen Milieu Educatie Centrum (MEC) verzekerd.

Na een intensieve voorbereiding is er met deze intentieverklaring een nieuwe mijlpaal bereikt richting de nieuwbouw van het MEC. De Groene Koepel, te gast in de natuur en BSO Wijs! spreken met het ondertekenen de intentie uit om bij de ingebruikname van de nieuwbouw gezamenlijk het werken in één gebouw te combineren met de verschillende organisaties die hier hun activiteiten ontplooien. De gemeente Nieuwegein is enthousiast en ondersteunt het project.

In het Natuurkwartier bouwen de partners aan een gebied waar iedere inwoner van Nieuwegein zich kan verrijken. Vanuit de perspectieven natuur, duurzaamheid en participatie worden samenwerkende verbindingen gelegd naar de omliggende wijken en vrijwillige, non-profit en commerciële organisaties in de regio Nieuwegein. Met een breed aanbod van kwaliteit willen de partners het Milieu Educatie Centrum en het Natuurkwartier op een bewuste manier naar een hoger plan tillen.