Nieuw gemaal en molen draaien

17-02-2021

De werkzaamheden in Park Oudegein zijn afgerond. Het nieuwe gemaal is klaar, de molen speelt weer een rol in het watersysteem van het park en brede watergangen en grotere duikers zorgen voor een betere waterkwaliteit. De aanleiding voor alle werkzaamheden is het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer.

De werkzaamheden in een notendop

Een nieuw gemaal, nieuwe stuwen en waterinlaten zorgen ervoor dat overtollig water in het park onder alle omstandigheden afgevoerd kan worden naar De Doorslag. Bredere watergangen, grote duikers en flauw aflopende en natuurvriendelijk ingerichte oevers zorgen voor een betere waterkwaliteit. En de molen pompt na tientallen jaren weer het water door het park en helpt mee om de waterkwaliteit in het park te verbeteren.

Waarom was dit nodig?

In tijden van extreme droogte voert het waterschap extra zoetwater aan naar het Westen van Nederland, om daar verzilting tegen te gaan. Dit noemen we  de KWA: Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). Een van de aanvoerroutes is die langs de Doorslag in Nieuwegein. Verwachting is dat door het veranderende klimaat de KWA vaker en langduriger ingezet zal moeten worden. Daarom moesten wij het systeem in Park Oudegein verbeteren en robuuster maken. Als de KWA water aanvoert, klimt de hoogwaterstuw naast de kinderboerderij in het park omhoog en is het waterpeil in de Doorslag zo’n 25 cm hoger dan normaal. Als er dan een flinke bui valt kan het huidige gemaal Oudegein zijn water niet kwijt en ontstaat wateroverlast in het park. Verplaatsing van dit gemaal naar de locatie bij de molen, zorgt ervoor dat overtollig water altijd kan worden afgevoerd.

Samen met

In dit project werken we samen met de gemeente Nieuwegein en Stichting Utrechts Landschap. Voor de gemeente was de bouw van het nieuwe gemaal een mooie gelegenheid om de waterkwaliteit in het park te verbeteren. De molen vervult dankzij het project, net als in zijn glorietijd, weer een rol in het watersysteem.

Hoe verder

In het voorjaar gaat het waterschap het weiland en het terrein rondom de molen inzaaien met gras. De komende tijd zullen de hekwerken die er oorspronkelijk stonden weer op hun plek worden gezet. Ook gaan we de toegangsweg Geinoord herstellen.