Nieuwbouw MEC stap dichterbij

30-06-2021

Architectenbureau Slangen + Koenis  is geselecteerd voor het nieuw te bouwen centrum in het Natuurkwartier. Hiermee is de realisatie van een vernieuwd Milieu Educatie Centrum weer een stap dichterbij gekomen.

Architectenbureau Slangen + Koenis

Het architectenbureau Slangen + Koenis uit IJsselstein heeft een voorstel ingebracht waarin de ambities van de verdere ontwikkeling van het centrum zijn opgenomen. De ambitie is om het centrum uitnodigend, natuurlijk en toekomstbestendig te maken; een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen.

Dit voorstel wordt nu technisch verder uitgewerkt zodat volgend jaar kan worden begonnen met de bouw. Het nieuwe gebouw wordt het onderkomen van het Milieu Educatie Centrum, BSO Wijs!, De Groene Koepel en de participerende partijen in het Natuurkwartier. Daarnaast is er de nadrukkelijke wens om kleinschalige en sociale horeca hieraan toe te voegen.

Duurzaam ontwerp vol natuurlijke materialen

Voor het nieuwe gebouw heeft het architectenbureau een duurzaam ontwerp vol natuurlijke materialen gemaakt, dat past in het mooie groene gebied van het Natuurkwartier. Verder is er veel aandacht voor bereikbaarheid, meerdere functies van het gebouw, het opwekken en verbruik van energie, verhogen van de biodiversiteit en de verbinding met de omgeving. Zo wordt op de plek van het huidige Milieu Educatie Centrum -naar verwachting in 2022- een multifunctioneel gebouw neergezet waar inwoners, ondernemers, onderwijs en overheid samenkomen voor groene recreatie, sociale activatie en maatschappelijk ondernemen.

Positief raadsbesluit voor het budget

Het uitwerken van het programma van Eisen en het eerste schetsontwerp leverde een herijking op van de kosten. De gestegen bouwkosten en hogere eisen aan duurzaamheid vroegen voor de nieuwbouw van het Milieu Educatie Centrum met name om extra budget. Hiervoor is eenmalig de vraag gesteld naar de gemeentebestuurders van Nieuwegein om het benodigde krediet te verkrijgen. Onlangs is er met een positief raadsbesluit ingestemd met het verhogen van het budget. Hiermee is de verdere uitwerking van de nieuwbouw verzekerd.

Later dit jaar wordt definitief uitsluitsel verwacht over de vorm en uitvoering van het nieuwe centrum.