Waterplan poldermolen

Een maalvaardige poldermolen

In 2015 presenteerde een groep inwoners van Nieuwegein een plan om de Poldermolen Oudegein weer te laten malen. De werkgroep betrok ook eigenaar Stichting De Utrechtse Molens, het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeente Nieuwegein bij de planvorming.

Er werden nieuwe waterlopen gegraven, een automatisch gemaal kreeg een nieuwe plek naast de molen en er  kwam een scheprad. Op 24 september 2021 werd de maalvaardige molen officieel ingewijd. Hij kan uit- en rondmalen en draagt zo bij tot de waterhuishouding van het Park Oudegein.