Repair Café

Repair Café Nieuwegein is een initiatief van vrijwilligers die repareren promoten als alternatief voor weggooien. Elke eerste zaterdag van de maand is er een repareer bijeenkomst. Je kan er je meegebrachte kapotte spullen repareren met hulp van handige vrijwilligers.

Onze doelstellingen zijn:

  • verkleinen van de afvalberg
  • kennis behouden over repareren en
  • versterken van de sociale cohesie.