Proevtuin

De Proevtuin is een initiatief waar Nieuwegeinse inwoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding gezamenlijk een biologische voedseltuin gaan maken en onderhouden in het Natuurkwartier.
De Proevtuin bevindt zich achter het Milieu Educatie Centrum, waar het ooievaarsnest staat.

Meer informatie op www.proevtuin.nl

De Proevtuin zal een ontmoetingsplek worden waar onder deskundige begeleiding de diverse doelgroepen samenwerken en activiteiten rondom de tuin zullen organiseren, zoals kookworkshops en een oogstfeest. Hierbij is het de bedoeling de verschillende onderdelen van het Natuurkwartier met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan kookworkshops, het Lentefeest en de Duurzaamheidsmarkt en het oogstfeest.

De huidige samenwerkende partners die de Proevtuin mogelijk maken zijn:

De inwonersvertegenwoordiging is verenigd in Stichting de Proevtuin die eindverantwoordelijk is voor de tuin. Zij worden hierin bijgestaan door een kerngroep die bestaat uit Stichting de Wending en Reinaerde (groenbeheer). Het Oranjefonds maakte in 2016 de Proevtuin mede financieel mogelijk met een subsidie vanuit het programma ‘Groen Verbindt’.

De naam De Proevtuin is ontstaan vanuit het idee dat de tuin een proeftuin is waarin niet alleen geëxperimenteerd wordt met nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook met het zo duurzaam mogelijk voedsel verbouwen en voorlichting hierover. Omdat dit voedsel natuurlijk geproefd moet worden, werd de f een v.