Gulden scheprad voor Leny Smit

Gulden scheprad voor Leny Smit

Zonder de inzet van vrijwilligers zou het Natuurkwartier niet zo mooi en leuk zijn als het nu is. Leny Smit is een van de mensen die zich vrijwillig inzet voor de stichting poldermolen Oudegein, de molen in ons park. 

Tijdens de zomerborrel van het Natuurkwartier hebben onze vier molenaars  een oorkonde uitgereikt aan Leny Smit, die helaas binnenkort stopt als voorzitter. Leny kreeg hierbij het Gulden Scheprad opgespeld. Zonder haar tomeloze inzet was het nooit gelukt de molen maalvaardig te krijgen. Molenaar Frank van der Lecq las de oorkonde voor.

Foto door fotoclub de ontspanner