Digitale toegankelijkheid

Het Natuurkwartier streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de Het Natuurkwartier vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Ze zijn ook hieronder te lezen.

Onderzoeksrapporten

De websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zijn op dit moment nog niet allemaal onderzocht. We hebben toegankelijkheidsonderzoeken ingepland in 2022.