IVN Nieuwegein IJsselstein

IVN-afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. organiseert excursies, cursussen en jeugdactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Ook publiceren wij wandel- en fietsroutes. Kijk eens rond op onze website. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten van de verschillende werkgroepen van onze afdeling. 

Zelf leren en doen

IVN Natuureducatie laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Zelf leren en doen staan altijd centraal.

De afdeling Nieuwegein-IJsselstein e.o. organiseert hiervoor excursies, cursussen en jeugdactiviteiten waaraan iedereen kan deelnemen. Ook publiceren wij wandel- en fietsroutes. Binnen Nieuwegein en IJsselstein inventariseren we vogels en planten en kijken we of het gemeentelijke maaibeleid betere bermen voor insecten oplevert.

Ook binnen het natuurkwartier zijn we op verschillende manieren bezig; we onderzoeken welke soorten planten en dieren voorkomen (de zogenaamde Bioblitz).

Op de vlinderidylle , onderdeel van een landelijk meetnet van de Vlinderstichting, tellen we volgens een vaste methode de vlinders.

Verder organiseren we op het natuurkwartier eens per maand natuur-activiteiten voor een jeugdgroep.

IVN Nieuwegein/IJsselstein e.o  houdt daarom een doorlopende Bioblitz, waarbij tot en met eind 2023 waarnemingen doorgegeven kunnen worden"

Kom jij ook naar de waarneming