Reinaerde

Reinaerde werkt mee in het Natuurkwartier

Sinds 2009 werkt het Natuurkwartier samen met Reinaerde.Reinaerde is een zorginstelling voor mensen met een beperking en heeft diverse woon-en dagbestedingslocaties in en rondom Utrecht.

In het Natuurkwartier biedt Reinaerde begeleiding aan een groep mensen die werken op de kinderboerderij en in het groen. Met veel plezier doen zijn een groot aantal werkzaamheden, zoals het voeren van de dieren, het verschonen van de hokken en stallen, onderhoud aan het terrein en groen. Het Natuurkwartier is erg blij met de extra hulp en het contact met deze bijzondere groep mensen

Voor deelname is een actuele indicatie of beschikking noodzakelijk.

Wat houdt de ondersteuning van de Reinaerde begeleiders in

Binnen de ondersteuning die Reinaerde biedt op de kinderboerderij richten ze zich op:

  • Laagdrempelige deelname, waarbij de verwachtingen worden afgestemd op de draagkracht van de deelnemer (deze kan dagelijks wisselend zijn).
  • Bieden van een omgeving waarbij iedereen er mag zijn, ongeacht de persoonlijke achterliggende problematiek. We stimuleren actief op sociaal verkeer met elkaar, waarin leren begrip te hebben voor elkaars eigenaardigheden op de voorgrond staat wat acceptatie tot gevolg heeft.
  • Begeleiders investeren actief in het opbouwen van positief, gelijkwaardig contact met de deelnemers; benoemen van zaken die goed gaan  en leggen geen nadruk op wat niet lukt en helpen bij sociaal verkeer van deelnemers onderling, bieden van een luisterend oor en bij afwezigheid te blijven stimuleren( eventueel in samenwerking met woonbegeleiders/netwerk) om toch weer te komen. Begeleiders staan naast de deelnemers.
  • De client in zijn kracht zetten door werkzaamheden te leren, die bijdragen aan de zorg voor de dieren en daarmee het gevoel te hebben nuttige bezigheden te hebben en waardering te krijgen voor hun inzet, wat hun zelfvertrouwen vergroot.
  • Door de aanwezigheid van vaste begeleiders en vaste werkdagen en tijden bieden we de mogelijkheid aan de client om in een werkritme te komen. Dit vertaald zich dagelijks in het aanbieden en afstemmen van klussen, pauzemomenten en oefenen met planning van taken.
  • Werken met dieren geeft deze kwetsbare doelgroep het gevoel van veiligheid en een onvoorwaardelijk gevoel van contact, waarin zij niet afgewezen worden eb actief bijdragen in het welzijn van deze dieren. Zij ervaren ook een band op te bouwen met de dieren, waardoor zij zich minder alleen voelen.