Natuurtuin

De natuurtuin van het Natuurkwartier biedt een bonte verzameling aan vooral inheemse planten en bomen. De tuin is gelegen vlak naast het Milieu Educatie Centrum. Op een oppervlakte van ongeveer 1 hectare is hier een kleine moestuin te vinden, een fruittuin met plukfruit, een kruiden- en vaste plantentuingedeelte (niet uitsluitend inheems), hagen, bakken met waterplanten, een vijver met verlandingszone en inheemse begroeiing. Planten die zich spontaan in de natuurtuin hebben gevestigd zijn onder meer: rietorchis, geoord helmkruid, Japans hoefblad, wilde bertram en beekpunge.

De natuurtuin is een geweldige plek om doorheen te struinen. Je ontdekt hier de rijkdom van de groene natuur.

Het beheer van de natuurtuin wordt uitgevoerd door Reinaerde en Green to Grow.