De Groene Koepel

Duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie

Wat doet Stichting De Groene Koepel?

Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen. De Groene Koepel is een marketing- en belangenbehartigingsorganisatie voor de drie keurmerken:

  • Natuurkampeerterreinen
  • GroepsNatuurkampeerterreinen
  • Trekkershutten.

Daarnaast staat zij met het DGK Lab als kennis- en ontwikkelcentrum aan de basis van verschillende innovaties in de verblijfsrecreatie.

De Groene Koepel is met haar kantoor gevestigd in Nieuwegein. Na de vernieuwbouw van het Milieu Educatie Centrum verhuist de organisatie naar het Natuurkwartier. Tot die tijd zijn zij al geregeld actief in het gebied als organisator van diverse lezingen, de Dag van de Kampvuurmuzikant en met de deelname aan het Lentefeest.