Activiteiten van Groen doet Nieuwegein Goed

In Nieuwegein zorgt Laura van der Pol dat kinderen naar buiten gaan met het concept "Doe samen iets in, voor en met de natuur in je eigen buurt". Kinderen ontdekken en beleven met educatieve natuurbelevingsactiviteiten de natuur van dichtbij.

Natuurbeleving

Buitenbalie in de buurt

In corona-tijd is een start gemaakt met de ‘Buitenbalie in de buurt‘. De Buitenbalie brengt kinderen en hun (groot)ouders op een laagdrempelige wijze in contact met de natuur in hun eigen buurt. Educatieve natuurbelevingsactiviteiten vinden plaats onder begeleiding van docenten, (groot)ouders, andere bewoners en vrijwilligers. Voor de buitenbalie zijn doe-kaarten ontwikkeld zoals bloembommen maken, kruidenplantjes zaaien en feestslinger voor vogels maken. De buitenbalie verbindt kinderen met de natuur in hun eigen buurt en zal worden voortgezet in 2022. De PCBS. Mauritsschool en OBS de Toonladder Galecop hebben de afgelopen jaren met veel enthousiasme de doekaarten in de praktijk gebracht. Zij ontvangen voorjaar 2022 hun eigen buitenbaliekist.

Buitenlessen

Voor basisscholen is er onder begeleiding van BSO Wijs een methode ontwikkeld om reguliere lessen als taal en rekenen buiten in de groene omgeving te geven. Hierbij wordt de aanwezige buitenruimte en natuurlijke materialen in de lessen gebruikt. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe je met een groep kinderen naar buiten gaat en hoe je het hele schoolteam en de ouders hierin meeneemt. Bovendien wordt er een open houding aangeleerd voor alle toevallige ontmoetingen buiten, die deze lessen zoveel waardevoller maken.

Klimaat en biodiversiteit

Voorjaarsbuitenbalie Klimaat Kerkveld e.o.

Voor het programma ‘Betere Buurten’ wordt in april een groene informatiemarkt in Betere Buurt Kerkveld georganiseerd. Op die dag geven de gemeente en vele anderen zoals waterschap, stichting Samen Duurzaam Nieuwegein bewoners informatie over groene maatregelen. Groen doet Nieuwegein Goed sluit hierbij aan met een voorjaarsbuitenbalie met een natuurbelevingsactiviteit. Op een laagdrempelige wijze maken kinderen en hun (groot) ouders kennis met wat ze samen in, voor en met de natuur in eigen buurt kunnen doen.

Groenblauw schoolpleinen

Er wordt een ontwerp gemaakt voor groenblauwe schoolpleinen bij de Toonladder Zuilenstein en Vroonesteinschool. Als het ontwerp af is willen we in het voorjaar een feestelijke activiteit organiseren. Leerlingen en een hovenier halen een aantal tegels eruit en zetten de eerste planten erin. Groen doet Nieuwegein Goed biedt ondersteuning bij de invulling van deze natuurbelevingsactiviteit in combinatie met BuitenWijs lesmaterialen.

Bloeiend Nieuwegein

Het project ‘Bloeiend Nieuwegein’ is een bewonersinitiatief met het streven naar vergroening en verhoging van de biodiversiteit. Hierbij worden kinderen op een educatieve wijze betrokken. Groen doet Nieuwegein goed adviseert en verbindt partijen met Bloeiend Nieuwegein, zoals scholen en andere bewonersinitatieven. Groen doet Nieuwegein Goed levert daarnaast een bijdrage aan materialen om educatieve kinderactiviteiten vanuit Bloeiend Nieuwegein mogelijk te maken.

Gezonde groene leefomgeving

Dieren blij, buurt afvalvrij

Het programma ‘Betere Buurten’ creëert met een educatie & kunst project aandacht en een structurele aanpak voor zwerfafval in de wijk Fokkesteeg. De zwerfafvalproblematiek wordt al geweldig opgepakt door bewoners die zich samen inzetten als zwerfafvalpakkers (Zappers). In deze pilot worden de kinderen in de buurt betrokken. Door ze dieren in de buurt te laten helpen wordt hun bewustwording groter en ontwikkelen ze een positieve gedragsverandering.

Groenprojecten Muntenbuurt

Het project ‘Betere buurten’ wil de groene openbare ruimte en de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen buurt verbeteren. De doorstroming van de appartementen is groot, waardoor bewoners nauwelijks binding met hun buurt hebben. Er wordt ingezet op vergroening en zwerfafvalvermindering. Vanuit Groen doet goed worden hieraan kinderactiviteiten gekoppeld. 

Natuur Voedt

Kruidentuin Tuintje de Geer

Onder begeleiding van de Groen doet Nieuwegein Goed coach hebben kinderen en hun ouders samen nagedacht over welke kruiden in het Tuintje de Geer worden geplant. In 2022 wordt de enthousiaste bewonersgroep ondersteund met kennis over het beheer en hoe ze educatieve activiteiten kunnen doen met de buurtkinderen. De Groen doet Nieuwegein Goed coach zal hiervoor twee workshops verzorgen. Ook biedt de toekomstige buitenbalie deze buurtkinderen mogelijkheden voor educatieve natuurbelevingsactiviteiten in deze prachtige kruidentuin.

Moestuinen bij scholen

Bij de Lucas Galecopschool, Jenaplanschool Zuiderkroon en de PCBS Mauritsschool hebben of willen een moestuin, die ze willen integreren in hun lesprogramma. Hierbij krijgen ze ondersteuning van moestuincoaches, doekaarten en BuitenWijs lesmaterialen.  

Voedselbosje

Bewoners zetten zich in om het hofje aan de Hamerstraat in Zuilenstein om te toveren tot een voedselbosje. Groen doet Goed biedt hierin een verbindende rol. Voor kinderen en (groot)ouders zal er een educatieve natuurbelevingsactiviteit door de Groen doet Nieuwegein Goed coach verzorgd worden. Hierbij ontvangen bewoners handvaten en materialen om samen met de buurtkinderen dit onder begeleiding in de praktijk te brengen.

Eetbaar Landschap

De Groene Koepel gaat in samenwerking met onder meer het Milieu Educatie Centrum en Stichting Reinaerde een plan maken voor de Natuurkwartier Proevtuin. De intentie is dat dit een prachtig voorbeeld van Eetbaar Landschap wordt. Bij het Natuurkwartier wordt in het najaar een oogstfeest en/of boomfeestdag gepland. In het Natuurkwartier is nu al allerlei eetbaars te ontdekken. Om dit meer onder de aandacht van kinderen te brengen worden activiteiten vormgegeven, zoals een eetbare natuurspeurtocht en wildplukken onder begeleiding van een echte wildplukexpert. En wat zou het mooi zijn als tijdens een boomfeestdag in het najaar de eerste bomen met kinderen van een nabij gelegen school in het nieuwe Eetbaar Landschap worden geplant.