Bonte geit

De Nederlandse bonte geit is een zeldzaam huisdierras. Het is een afstammeling van de koebonte Zeeuwse landgeit. Dit was een middelgrote geit, die niet snel ziek werd en eenvoudig als huisdier was te houden. Begin 20e eeuw werd de landgeit gekruist met een geitenras uit Zwitserland om de melkproductie te verhogen. Resultaat was de Nederlandse bonte geit, die veel melk geeft. 

Vroeger hielden arme mensen vaak geiten in plaats van koeien. Dat komt omdat geiten onder sobere omstandigheden goed kunnen overleven en zich voortplanten. Ongeveer 7.000 jaar voor Christus begonnen mensen geiten als huisdier te houden. Dit gebeurde in het Midden-Oosten. In de oorspronkelijke, droge leefgebieden van de geit werden de dieren vooral gehouden voor het vlees en de huiden. Later ontdekte men in Europa dat geiten ook veel melk kunnen geven.