Bonte Bentheimer

De Bonte Bentheimer is een varkensras uit het Graafschap Bentheim in het Emsland (Duitsland) en het aangrenzende deel van Drente, met name rond Coevorden. De Bonte Bentheimer heeft over het lichaam verspreidt grote zwarte vlekken.

Bonte Bentheimers worden vaak op kinder- en zorgboerderijen gehouden. Het is dan noodzakelijk dat de varkens niet agressief zijn naar mensen. Karakter is een moeilijk te meten aspect. Vanuit de reguliere varkenshouderij zijn er dan ook geen methodes bekend om het karakter te meten. Gedragsdeskundigen hebben echter wel gedragstesten uitgevoerd bij varkens. Dit zijn relatief eenvoudige testen. Ze geven ook inzicht in het karakter van een dier. Fokkers kunnen bij de selectie van Bonte Bentheimers enkele van deze testen gebruiken, zodat het vriendelijke karakter voor dit ras behouden blijft.