Exposities

In Museum Warsenhoeck worden door de Historische Kring Nieuwegein exposities en tentoonstellingen samengesteld over cultuurhistorische erfgoed in en om Nieuwegein. Deze exposities zijn te bezichtigen gedurende de openingstijden van het museum.

50 jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen

De tentoonstelling laat in een aantal thema’s zien hoe wethouders en raadsleden en ook medewerkers natuurlijk, zich hebben ingespannen om initiatieven van groepen burgers en van gemeentelijk beleid te realiseren. Die initiatieven worden geconcretiseerd door voorwerpen, foto’s en toelichtende teksten.

Wethouder Martijn Stekelenburg heeft zich verbonden met de activiteiten van de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein en dat is te zien bij een voedselpakket-in-krat.

Lang geleden (1982) heeft wethouder Van der Molen de eerste steen gelegd voor het (eerste) gebouw van DE KOM; de gevelsteen van het gesloopte gebouw vertelt samen met de maquette van de theaterzaal en het bouwmodel van de nieuwe DE KOM iets over de theatergeschiedenis in Nieuwegein.

Willem Wijntjes CDA-raadslid, veel energie gestoken in het pleiten voor de nieuwe fietsbrug achter de Plofsluis, de nieuwe Heemsteedse fietsbrug.


Er zijn ook veel beelden van en over de wielersport in Nieuwegein, en niet te vergeten de deelname van Nieuwegein aan het Spel zonder Grenzen in 1977.

Burgemeester Frans Backhuijs wees er in zijn openingswoord op dat raadsleden niet zo goed zijn in terugkijken, hun werk is immers vooruitkijken naar wat er beter of anders kan of anders moet. Daarom is het nu eens leuk, vindt hij. om ook terug te kijken. “Ik ken geen enkele andere stad die in 50 jaar tijd zoveel gemeentehuizen heeft laten bouwen en laten slopen.”
Ook die gemeentehuizen worden dus in beeld gebracht, net als de raadszaal van elk van die gebouwen.

En om de geschiedenis dichterbij de mensen te brengen, er zijn foto’s van bruidsparen die in die al lang niet meer bestaande trouwzalen elkaar hun ja-woord gaven.

Ook een fotowand met de portretten van alle Nieuwegeinse burgemeesters ontbreekt niet, met daarbij de vierjaarlijkse aanvullingen van de Gemeentegids met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.