Ontwikkeling gebied

Het Natuurkwartier staat aan de vooravond van een doorontwikkeling, een nieuw impuls aan een binnenstedelijk natuur- en historisch gebied middenin Nieuwegein.

Door een unieke combinatie van natuur, recreatie, educatie, historie, horeca en (maatschappelijk) werken, krijgt het gebied de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot een bijzondere plek voor alle inwoners van Nieuwegein mét de aantrekkingskracht voor de regio. Bovendien bevorderen de ontwikkelingen ook het groene karakter van de stad en levert het een bijdrage aan een duurzame en gezonde stad.

De doorontwikkeling bestaat uit een drietal projecten: het maalvaardig maken van de Poldermolen en de aansluiting op het waterplan van Park Oudegein, het vervangen van de verouderde geitenstal op Kinderboerderij IJsselstee en de duurzame nieuwbouw van het Milieu Educatie Centrum (MEC).

Op deze projectpagina informeren wij u graag over de voortgang van de doorontwikkeling.

Archief Doorontwikkeling