Nieuwbouw MEC

Halverwege vorig decennium ontstond vanuit een brede beweging van participerende organisaties, medewerkers, inwoners, bewonersorganisaties en ondernemers het idee voor de vernieuwing van het Milieu Educatie Centrum.

In de hierop volgende jaren zijn ideeën vertaald naar concrete uitgangspunten en een vastgesteld eindbeeld en voorgelegd aan het college; in 2019 mondde dit uit in een akkoord van de gemeenteraad voor de vernieuwbouw van het MEC.

Het verouderde bestaande gebouw voldoet niet meer aan de moderne maatstaven van gebruik en zorgt dat het potentieel van het centrum en haar gebruikers niet optimaal wordt ingezet. De doelstelling van het Milieu Educatie Centrum is samenwerken met diverse partijen waar natuurbeleving- en ervaring en/of duurzaamheidseducatie een substantieel onderdeel van de activiteit is.

Het doel met het nieuwe centrum is ook een aantal nieuwe aantrekkelijke functies toe te voegen, zoals kleinschalige sociale horeca waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Daarnaast komt er een kennis- en ontwikkelcentrum voor groene verblijfsrecreatie en zal de buitenschoolse opvang structureel een plek krijgen.

Hiermee wordt in het nieuwe centrum een gevarieerd en aantrekkelijker programma gecreëerd voor een bredere doelgroep. Op dit moment wordt er gewerkt aan een ruimtelijk en technisch programma van eisen.